bovenstukwitvlak

Hercertificering GMP+

30-09-2015


SilFit heeft in augustus 2015 de audits, waarbij het hele GMP+ systeem is doorgelicht, positief afgerond. De certificering van het kwaliteitssysteem wordt dan ook met ingang van 30 september 2015 wederom verlengd met een termijn van 3 jaar.

 onderstukwitvlak
©2013 SilFit